2016-2018 Ödülleri Başvuruları

2016-2018 Ödül Duyurusu

Türkiye Prefabrik Birliği prefabrikasyonun gelişmesi ve yaygınlaşmasını özendirmek amacıyla prefabrikasyonda araştırma, geliştirme, tasarım, uygulama, tanıtım ve yaygınlaştırma alanlarında yapılan çalışmalar ve bu çalışmalara katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara "ALTIN KİRİŞ ÖDÜLÜ" vermektedir.

 

2016-2018 yılları için verilecek olan ödüllerin konuları, nitelikleri ve adları şöyledir:

 

1. Prefabrikasyonla ilgili olarak yurtiçinde veya yurtdışında yapılan en

    başarılı “BİLİMSEL ÇALIŞMA ve/veya YAYIN ÖDÜLÜ”,

 

2. Prefabrikasyon teknolojisi ile gerçekleştirilmiş en başarılı “YAPIT 

    ÖDÜLÜ”

 

3. Prefabrikasyon teknolojisi ile gerçekleştirilmiş en başarılı “PREFABRİKE 

   BETON ÜRÜN ÖDÜLÜ”,

 

4. Üretim tesisinde çevre kirliliğinin önlenmesine ve doğal çevrenin

    korunmasına yönelik bir teknolojiye, tesise veya prosese sahip olan

    prefabrike beton/betonarme eleman üreten kuruluşa verilmek üzere

   “ÇEVRE ÖDÜLÜ”,

 

5. Kararları, davranışları ve etkinlikleri ile prefabrikasyonun tanıtım ve

    yaygınlaşmasına hizmet etmiş kişi ve kuruluşlara verilmek üzere 

   “HİZMET ÖDÜLÜ”

 

Adaylık başvuruları üye kuruluşlar veya onay alınması koşuluyla üye kuruluş personeli tarafından yapılabilir. Altın Kiriş ödüllerine aday bildirmek için son başvuru tarihi 19 Temmuz 2019'ne uzatılmıştır.

 

Aday önerme formuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

Konu ile ilgili daha geniş bilgi Birlik merkezinden istenebilir.

 

 

  

 

Cinnah Caddesi No:7 / 3 06680 Çankaya / ANKARA • Telefon: 0 312 467 61 95 • Faks: 0 312 467 62 95 • E-posta: info@prefab.org.tr
Yapı Elemanları
Boşluklu Döşeme
Karayolu Elemanları
Demiryolu Elemanları
Boru Menfez Kanalet Arıtma
Çevre Düzeni Elemanları
Elektrifikasyon
Tarımsal Elemanlar