Birleşimler

 Birleşimler

 

Prefabrike yapılarda kullanılan bağlantılar genel olarak iki grupta toplanırlar :

 
a) Mafsallı Birleşimler

Mafsallı birleşimler, prefabrik elemanlara gelen kuvvetlerin oluşturduğu momentlerin diğer elemanlara aktarılmadığı tek katlı yapılarda kullanılmaktadır.

Ana kiriş-kolon bağlantısının pimli olarak öngörülmediği detaylarda ise kaynaklı veya yuvalı bağlantılarda düğüm noktasında oluşan özellikle kirişe dik kuvvetlerin etkileri dikkate alınmalı ve ana kirişlerin devrilme emniyeti sağlanmalıdır. 

b) Moment Aktaran Birleşimler

Moment aktarıcı birleşimler, ülkemizde genellikle ıslak ve kuru birleşim teknikleri olarak iki tür halinde veya bunların kombinasyonları olarak gerçekleştirilmektedir. Bu tür birleşim teknikleri tek katlı endüstriyel yapılardan, çok katlı ve ağır yüklerin bulunduğu sanayi yapılarına , konutlara , iş merkezlerine ve alışveriş merkezlerine kadar uygulanmaktadır. 1997 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik de arakatı olan ve alanı taban alanının %25’ini geçen sanayi yapılarında bu birleşimlerin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.

  

 

Cinnah Caddesi No:7 / 3 06680 Çankaya / ANKARA • Telefon: 0 312 467 61 95 • Faks: 0 312 467 62 95 • E-posta: info@prefab.org.tr
Yapı Elemanları
Boşluklu Döşeme
Karayolu Elemanları
Demiryolu Elemanları
Boru Menfez Kanalet Arıtma
Çevre Düzeni Elemanları
Elektrifikasyon
Tarımsal Elemanlar