Sistemler

Çubuk Sistem,

Endüstriyel ve konut türü yapılarda yaygın olarak uygulanan bu sistemler kolon-kiriş ve döşeme elemanları ile oluşturulmaktadır.

Bölme duvarları daha az olan endüstriyel yapılarda bu sistemlerin kullanımı daha yaygındır.

 

Panel Sistemler

Panel sistemler genellikle konut türü yapılarda kullanılır. 1 kat yüksekliğindeki taşıyıcı duvar panellerinin enine veya boyuna kullanıldığı 2 ayrı uygulama grubu vardır. Döşemelerde boşluklu döşeme panelleri veya çift T döşeme panelleri kullanılır.  Asansör veya merdiven kovalarıyla sistemin rijitliği sağlanır.  

 

   

Hücre Sistemleri 

Prefabrikasyon oranının %90’lara çıkarılabildiği bir sistemdir. Döşeme ve duvarlar fabrikada birlikte veya ayrı ayrı dökülüp birleştirildikten sonra hücre tamamlanmış olur. Daha sonra bu hücreye ısıtma, sıhhi ve elektrik tesisatı monte edilip cam, döşeme ve duvar kaplamaları bitirilerek hücre hazır hale getirilir. Her şeyi ile tamam olan hücreler şantiyede daha önceden hazırlanmış altyapılar üzerine monte edilir, hücrelerin birbirlerine bağlanmasıyla sistem tamamlanır.  

 

Donatılı Yığma sistemler 

19 cm ve 20 cm kalınlığındaki blok kullanarak betonarme perde duvar eşdeğeri donatılı yığma duvar oluşturulmasıdır. Bu amaçla blokların düşey boşlukları içine donatı yerleştirilir ve boşluklar yüksek dayanımlı betonla doldurulur. 

 

  

 

Cinnah Caddesi No:7 / 3 06680 Çankaya / ANKARA • Telefon: 0 312 467 61 95 • Faks: 0 312 467 62 95 • E-posta: info@prefab.org.tr
Yapı Elemanları
Boşluklu Döşeme
Karayolu Elemanları
Demiryolu Elemanları
Boru Menfez Kanalet Arıtma
Çevre Düzeni Elemanları
Elektrifikasyon
Tarımsal Elemanlar